قوانین و مقررات

لطفا در هین انجام سفارش پیجتون رو خصوصی نکنید 

اسم پیج رو تغییر نددید 

پیجتون رو دسیبل نکنید  این موارد مخالف قوانین سایت هست پس لطفا ما را در انجام سفارش خودتون یاری کنید