حریم خصوصی

سایت دیجی فالوور سایت متعبری هستش و اطلاعات کابرانشو به کسی تحویل نمیده تحت هیچ شرایطی امنیت و حافظ از اطلاعات مشتریان ما توی الویت هستش